POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w
   związku z zakupami jest LD Automotive s.c.
2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji
   zamówień w sklepie internetowym.
3. W trakcie rejestracji oraz składania zamówień gromadzimy takie dane osobowe jak:
a. imię i nazwisko (osoba fizyczna)
b. dane firmy
c. adres odbiorcy, adres dostawy
d. numer telefonu
e. adres e-mail
4. Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym.
5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być
   przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta(firmy transportowe).
6. Dostęp do danych
a.Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
b.Mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich informacji podanych na naszej stronie.
Klikając przycisk „Pobierz moje dane” w panelu Moje Konto i zakładce Moje Dane Osobowe,
aby automatycznie pobrać kopię swoich danych osobowych w postaci pliku PDF lub CSV..
7. Wnioski o poprawianie i usuwanie danych
a. Mają prawo do modyfikowania wszelkich swoich danych osobowych zawartych na stronie „Moje konto”.
W przypadku wszelkich innych wniosków dotyczących poprawiania oraz/lub usuwania danych osobowych,
prosimy o wiadomość przez naszą stronę kontaktową lub na adres sklep@ldautomotive.pl
Przeanalizujemy Twój wniosek i odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
b. Klienci posiadający konto w naszym sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego
            korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
c. Klienci posiadający konto mają również prawo do
  •           usunięcia danych,
  •           ograniczenia przetwarzania danych,
  •           przenoszenia danych,
  •           wniesienia sprzeciwu
  •           być „zapomnianym” 
d. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie
           wiadomości e-mail do ldautomotive.pl na adres sklep@ldautomotive.pl
e. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym
            czasie w ramach udostępnionych opcji.
8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
   ldautomotive.pl drugiej stronie treści zawieranej umowy:
          Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
          przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.

          Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży
          następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
          przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

          Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
          teleinformatycznym ldautomotive.pl oraz udostępniana na każde żądanie klienta.