POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w

   związku z zakupami jest LD Automotive s.c.

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji

   zamówień w sklepie internetowym.

3. W trakcie rejestracji oraz składania zamówień gromadzimy takie dane osobowe jak:

a. imię i nazwisko (osoba fizyczna)

b. dane firmy

c. adres odbiorcy, adres dostawy

d. numer telefonu

e. adres e-mail

4. Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym.

5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

   przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta(firmy transportowe).

6. Dostęp do danych

a.Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

b.Mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich informacji podanych na naszej stronie.

Klikając przycisk „Pobierz moje dane” w panelu Moje Konto i zakładce Moje Dane Osobowe,

aby automatycznie pobrać kopię swoich danych osobowych w postaci pliku PDF lub CSV..

7. Wnioski o poprawianie i usuwanie danych

a. Mają prawo do modyfikowania wszelkich swoich danych osobowych zawartych na stronie „Moje konto”.

W przypadku wszelkich innych wniosków dotyczących poprawiania oraz/lub usuwania danych osobowych,

prosimy o wiadomość przez naszą stronę kontaktową lub na adres sklep@ldautomotive.pl

Przeanalizujemy Twój wniosek i odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

b. Klienci posiadający konto w naszym sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

            korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

c. Klienci posiadający konto mają również prawo do

  • usunięcia danych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu

  • być „zapomnianym” 

d. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

           wiadomości e-mail do ldautomotive.pl na adres sklep@ldautomotive.pl

e. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym

            czasie w ramach udostępnionych opcji.

8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

   ldautomotive.pl drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

          przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.

  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży

          następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

          przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

          teleinformatycznym ldautomotive.pl oraz udostępniana na każde żądanie klienta.