REKLAMACJA I ZWROTY

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą

   na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach

   sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej

   przez gwaranta. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za

   pośrednictwem LD Automotive.

2. Reklamacje należy składać na adres LD Automotive.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do LD Automotive. reklamowany produkt wraz

   z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem:

              Pobierz Formularz Reklamacji Wymiany Towaru
              Pobierz Formularz Reklamacji Pełnego Zwrotu Ceny

4. LD Automotive rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W

   przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta LD Automotive naprawi lub wymieni

   reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

                 Pobierz Formularz Gwarancji Producenta